Medycyna pracy   Dla pracodawców   Obowiązki pracod.   Prawo
Pokaż NZOZ Medycyna Pracy Wrocław na większej mapie


Pokaż Badania okresowe we Wrocławiu na większej mapie

MEDYCYNA PRACY arrow POBIERZ SKIEROWANIE
19.06.2018.

POBIERZ SKIEROWANIE PDF Drukuj Email

Skierowanie na badania profilaktyczne:

CENTRUM MEDYCZNE MEDYCYNA PRACY WROCŁAW
ul. Grabiszyńska 241C (za Lidlem, obok Hutmenu) - drukuj


CENTRUM MEDYCZNE MEDYCYNA PRACY WROCŁAW
ul. Grabiszyńska 241C (za Lidlem, obok Hutmenu)
oraz
LEKARZ MEDYCYNY PRACY - lek.med. Włodzimierz Idec
Przychodnia przy ul. Ziemowita 1 I piętro, pokój nr 109 - drukuj

 Skierowania na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych:

- wersja do edycji (.doc)
- wersja do druku (.pdf)

 

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą skierowanie i dokument tożsamości.

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.

Prawidłowe skierowanie, to takie które:

- jest nie starsze niż 1 miesiąc, licząc od daty wystawienia,
- jest czytelne,
- zawiera informacje o stanowisku pracy (za kompletny wykaz narażeń i czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku odpowiada Pracodawca),
- jest opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM)
- jest podpisane przez osobę upoważnioną do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),
- jest wypełnione w języku polskim, w tym zawiera również w języku polskim nazwę stanowiska pracy.

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw Nr 69 z 25 czerwca 1996 r. poz. 332, Dziennik Ustaw Nr 37 z 4 marca 2003 r. Poz. 328.